Sikkerhedstøj & -udstyr

Er der ikke nogle regler, der skal følges?

Jo, men de er ikke så klare, som man kunne ønske sig;

  • Lovgivningen – henviser til almindelig arbejdsmiljølovgivning, såsom værnemidler for øre, øjne, hoved osv.
  • Arbejdstilsynet – har udgivet en vejledning for rengøring med vand – D.2.20 – som er det mest konkrete der findes, men dog desværre lidt uklar. Dog står der, at alle samlinger ved krop, fx. mellem slange og pistol, skal beskyttes af en sikkerhedsstrømpe.
  • Branchen – På internationalt plan er der brancheorganisationer, som har udfærdiget nogle anbefalinger og retningslinjer og det er disse vi primært forholder os til.

Skal der tages specielle forholdsregler når man arbejder med højtryk?

Du bør altid tænke på sikkerhed når du arbejder med højtryk – uanset trykket.

Langt hen ad vejen, kan du lade din sunde fornuft guide dig.

Kontakt vores salgsafdeling for vejledning

Højtryk bruges til at skære, rense, slibe på alle hårde flader. Hvis du som person bliver ramt af en sådan stråle, er der en overvejende risiko for, at du kommer alvorligt til skade – derfor anbefaler Sihm Højtryk A/S, at du altid er iført sikkerhedsudstyr / -tøj. I tilfælde af ulykke, vær opmærksom på at skaden kan være mere omfattende end hvad øjet ser. 

Hos Sihm Højtryk forhandler vi tøj fra både TST Sweden® og TurtleSkin®

Hvad skal man vælge?

Det afhænger helt af den opgave der skal løses og hvilke arbejdsforhold der arbejdes under. Vi har sammensat nogle basispakker af sikkerhedsudstyr, som vi som minimum mener, skal bruges.

Udføres arbejdet i opretstående stationær stilling er sikkerhedspakkerne PROOP1-PPE / UHP1-PPE tilstrækkeligt. Hvorimod, hvis operatøren skal bevæge sig – kravle, knæle eller lign. anbefaler vi, at operatøren iføres et komplet sæt sikkerhedstøj.

Kontakt vores salgsafdeling for vejledning – vi deler gerne vores erfaringer og den viden vi har bygget op, om både højtryk og sikkerhed.

ProOperator (Op til 500 bar)

UHP – Ultra Højtryk (500 – 3000 bar)

Afspil video